เจริญกรุง ซอย 32 จิตรกรรมบนผนังงาน

แนวกราฟฟิตี้ชิ้นแรกของโลเล ซึ่งวาดขึ้นเพื่อใช้จัดแสดงที่งาน BUKRUK เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา

ADD. Charoen Krung Soi 32