ม๊าเดี่ยว ชื่อจริง : อภิเชษฐ์ เอติรัตนะ

เกิดวันจันทร์ ที่ 29 มีนาคม 1999

IG. madaew99

FB. อภิเชษฐ์ ม๊าเดี่ยว เอติรัตนะ Fc Official Fanpage